Senkron Group üyesidir.
Güzel Sözler
Önceki Güzel Söz Sonraki Güzel Söz
inciser

Hizmetlerimiz


İnci Ser Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Özel eğitim, normal yaşıtlarının yararlanabildiği eğitim ortamından yeterince yararlanamayan çocuklara yönelik verilen eğitimdir. Özel eğitime gereksinim duyan çocuklar bireysel özelliklere göre farklılaşabilmektedir.

Bireysel eğitim, her öğrencinin eğitsel gereksinimleri doğrultusunda hazırlanmış olan öz bakım, iletişim, toplumsal yaşam becerileri, akademik ve sosyal beceriler gibi disiplin alanlarına yönelik programların uygulanmasıdır.

Alanlarında uzman eğitimcilerimiz, bireysel program...

Özel gereksinimli çocuklarımızın yaşadıkları en büyük sorunlar sosyalleşmek ve topluma uyum sağlamaktır. Var olan açığı kapatabilmek ve ailelerin bu yöndeki isteklerini yerine getirebilmek için grup çalışmaları yapılmaktadır. Gruplarımız oluşturulurken, birbirine yakın gelişimsel yaş düzeyi ve benzer özelliklere sahip çocukların performansları göz önünde bulundurulur. Buna bağlı olarak;

  • Bebek Grubu
  • Okul Öncesi Grup
  • Akademik Grup
  • Otizm...

Okul sonrası program içerisinde çocuklarımızın bağımsız yaşam becerilerini arttırıp ıs uğraş becerilerine yönlendirerek, onların kendi kendine yetebilmelerini sağlıyoruz. 15 yaş ve üzeri olan bireyler için uyguladığımız iş uğraşı terapisini tam ve yarı zamanlı gruplarda veriyoruz. Ayrıca grup eğitim seanslarında ise çocuklarımızın yaş ve gelişim özelliklerinin birbirlerine uygun olmasına dikkat edilerek...

Fizyoterapi ünitemizde prenatal,natal,postnatal dönemde herhangibir nedenden dolayı fonksiyonel kısıtlılığı olan çocukların değerlendirilmesi,değerlendirme sonucu çocuğun gelişim düzeyinin belirlenip bunlar doğrultusunda ihtiyacı olan tedavi programının hazırlanarak uygulanması ,prognozunun takibi ve ailenin bu konuda bilgilendirilip eğitimi fizyoterapistler tarafından yapılmaktadır.

Yapılan çalışmalar sonucunda bireyin;

  • Normal motor gelişim basamaklarındaki becerileri kazanmaları,
  • Duruş (postür) ve hareket ile ilgili...


 

Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların ve ailelerinin psikolojik danışma hizmetlerine ihtiyaçları, normal gelişim gösteren çocukların ailelerine göre daha fazladır, çünkü özel gereksinimli bireyin eğitim gördüğü süreç hem kendisi hem de ailesi açısından kolay olmayan bir süreçtir. Kurumumuzda, özel eğitime gereksinim duyan çocuk ve ailelerine yönelik bireysel danışma ve grup...

AİLE EĞİTİMİ

Aile eğitimin amacı ise, anne babaların çocukları için öğretmen rolü üstlenmesi değil, çocuklarına gerekli becerileri doğal bir süreç içinde nasıl öğreteceklerini kazandırmaktır. Çocukların okul ortamında kazandıkları becerilerin ev ortamında pekiştirilmesi ve geliştirilmesi, okul-ev tutarlığın sağlanması ve ailelerin okul ortamının etkili bir öğesi haline gelebilmesi eğitim sürecinin temel hedeflerindendir. Aile...

inciser