Senkron Group üyesidir.
Güzel Sözler
Önceki Güzel Söz Sonraki Güzel Söz
inciser

Çalışma Gruplarımız


İnci Ser Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Dil ve Konuşma Bozukluğu

Dil ve Konuşma Bozukluğu

Kendini ifade etme ve başkalarıyla iletişim kurma yetersizliği olan çocukların en önemli gereksinimlerinden biridir. Çocuğun dili kullanmayı öğrenmesi gelİşimin en önemli göstergelerden biridir. Çünkü dil belli kurallara dayalı semboller sistemidir. Konuşma ise, dilli kullanarak sözlü iletişim kurma yöntemidir. Çocukların dile aile becerileri doğuştan getirdiği bilinmekle beraber bu becerilerin çevresel faktörlerle geliştiği bir gerçektir. Doğumdan sonra ilk aylarda bebek; ağlama, gülme, hıçkırma, bağırma gibi bir takım sesleri çıkarırken dışardan işittiği sesleri de taklit etmeye başlar. Çocuğun konuşmaları anlaması ve konuşmaya başlaması ses taklitleri, hece tekrarları ve ilk sözcüğün söylemesi gibi dil gelişimindeki belirgin aşamalar izlenerek gerçekleşir.

Ancak yetersizliği olan çocuklar algılama güçlüğü, dikkat dağınıklığı, konuşma işlevini yerine getiren organlardaki yapısal bozukluklar veya organların hazır hale gelmemesi ve çevresel faktörler nedeniyle dil gelişimindeki sorunlar yaşanmaktadır. İşte bu nedenle yetersizliği olan çocuklara dili etkin ve tam kullanma becerisini kazandırırken sürekli ve sistemli bir eğitime gereksinim duyar. Öğrenmenin temeli bir uyarıcıya dikkat etme ve dikkati belli bir süre o uyarıcı üzerinde yoğunlaştırılmalıdır. Kullanılan araç araçların uygunluğu etkinliklerin kısa ve basit olması verilen yönergelerin kısa ve net anlaşılır olması ve eğitimin her aşamasında takibin yapılması gerekir. Özellikle çocuğun dil gelişiminde kavram kazanımı önemlidir. Ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklarda kavram gelişimi daha yavaştır ve kavramların kazanılması uzun bir süreçtir. Çocuklarda alıcı dilin, ifade edici dilden önce geliştiği dikkate alındığında alıcı dil gelişimini desteklenmek için anne baba ve eğitimcinin kısa, basit cümleleri kurmaları ve sözel ifadeler tekrarlamaları gerekir. Çocuğun konuşmaları anlamasında, konuşma sırasında kullanılan jest ve mimikler, sözcüklerin eylemlerin hareketlerle ifade edilmesi etkilidir.

inciser