Senkron Group üyesidir.
Güzel Sözler
Önceki Güzel Söz Sonraki Güzel Söz
inciser

Çalışma Gruplarımız


İnci Ser Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Boz.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Boz.

Günümüzde önemli halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkan Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), 7 yaşından önce başlayan ve bireyin gelişim düzeyine uygun olmayan, dikkati toplama ve sürdürme, aşırı hareketlilik ve ataklıkla karakterize yaşam boyu devam eden bir sorundur.Bu sorun, gelişimsel olarak üç temel alanda problem oluşturmaktadır. Bunlar;

 • Dikkat süresi kısalığı,
 • Kendini kontrol etmede güçlük çekme,
 • Davranışlarda ya da düşüncelerde ataklık ve huzursuzluk olarak görülmektedir.

Bu sorunu olan çocuklarda temelde dikkat problemlerine rastlanırken,  bir kısmında da aşırı hareketlilik görülmektedir.
Bu sorun;

 1. Aşırı hareketlilik  ile birlikte olan dikkat eksikliği (DEHB),
 2. Aşırı hareketlilik olmaksızın dikkat eksikliği bozukluğu (DEB) olarak ikiye ayrılmaktadır.

DEHB’nin belirtileri bireyden bireye farklılık göstermesine rağmen, temelde sorunlar aynıdır. Bu çocukların yaş ve zekâ düzeyine göre dikkat süreleri daha kısa olmaktadır. Dikkati, hem ilgili hem de ilgisiz uyaranlar dağıtmaktadır. DEHB’de “dikkatin odaklanamaması” en sık karşılaşılan sorundur.
Bu sorunu olan çocuklar, uyaranların hepsini eşit düzeyde algılamaktadır. Bu nedenle belirli bir işle uğraşırken başka bir uyarıcı dikkatini kolayca dağıtmaktadır. Bu yüzden DEHB olan çocuklar, yaptıkları işleri yarım bırakmakta ve uğraştığı etkinliği bitirmeden diğerine geçmektedirler. Bu çocukların dikkat süreçleri de günden güne değişiklik göstermektedir. Bazı günler işlerinin tümünü belirli zaman süresinde bitirebilirken başka bir günü hiçbir şey yapmadan geçirebilmektedirler. Ayrıca evde bilgisayar oyunlarında şampiyon olabilirken, sınıfta dikkati odaklama da sorunları vardır. Çocukların dikkat süresi ve yoğunluğunda ortama ve uyarana bağlı etmenler, önemli rol oynamaktadır.

Dikkat Eksikliği Bozukluğu olan çocukların;

 • Bireyin yaşına ve gelişim düzeyine göre dikkat süresi ve yoğunluğu azdır,
 • Dikkatin bir noktaya toplamasında zorluk çekerler,
 • Dış uyaranlar dikkati kolayca dağıtır,
 • Unutkanlıkları vardır,
 • Eşyaları veya oyuncaklarını çok sık kaybederler,
 • Organizasyon ve uyum sürecinde yaşanılan problemlerden dolayı genel bir dağınıklık ve düzensizlikleri vardır,
 • Gün içinde sık sık hayallere dalarlar,
 • Yönergeleri dinleme ve izlemede zorluk çekmedirler.

inciser