Senkron Group üyesidir.
Güzel Sözler
Önceki Güzel Söz Sonraki Güzel Söz
inciser

Çalışma Gruplarımız


İnci Ser Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Zihinsel engellilik; sosyal, pratik ve uyumsal becerilerde görülen sınırlılıkların yanı sıra, genel zeka fonksiyonlarının normalin altında olması durumudur. Zihinsel engel, çocuğa uygulanan zeka testlerinde elde edilen zeka bölüm puanının belirlenen zeka bölüm puanından aşağıda olmasıyla ve çocuğun kendi yaşından beklenen ve içinde...

Down Sendromu çocuğunuzun vücudundaki hücrelerin 46 yerine fazladan bir kromozoma, yani 47 kromozoma sahip olmasıdır. Down Sendromu bir hastalık değil genetik bir farklılıktır. İnsan vücudunu oluşturan hücrelerin çekirdekleri, kromozomlarla birbirlerine bağlanmış olan genlerden oluşmuştur. işte bu genler ve kromozomlar fizyolojik ve kişilik yapımızın ana unsurlarıdır, dolayısıyla çocuğunuzun fazladan...

Otizm, doğuştan gelen, sosyal etkileşimi ve iletişimi olumsuz etkileyen, gelişimsel ve nörolojik bir bozukluktur. Belirtileri yaşamın ilk üç yılı içinde görülmeye başlar. Otizm tanılı çocukların sayısı ülkemizde ve dünyada tam olarak bilinmese de; yaklaşık her 110 çocuktan birinde görüldüğü saptanmıştır.Otizmin erkeklerde rastlanma oranı kadınlara göre yaklaşık 4 kat daha fazladır....

Dili yazılı ya da sözlü anlamak ve kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma ya da matematiksel işlemleri yapmada yetersizlik nedeniyle bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur.
Yaygın olarak kullanılan öğrenme güçlüğü tanımına...

Kendini ifade etme ve başkalarıyla iletişim kurma yetersizliği olan çocukların en önemli gereksinimlerinden biridir. Çocuğun dili kullanmayı öğrenmesi gelİşimin en önemli göstergelerden biridir. Çünkü dil belli kurallara dayalı semboller sistemidir. Konuşma ise, dilli kullanarak sözlü iletişim kurma yöntemidir. Çocukların dile aile becerileri doğuştan...

Fizyoterapi ünitemizde prenatal,natal,postnatal dönemde herhangibir nedenden dolayı fonksiyonel kısıtlılığı olan çocukların değerlendirilmesi,değerlendirme sonucu çocuğun gelişim düzeyinin belirlenip bunlar doğrultusunda ihtiyacı olan tedavi programının hazırlanarak uygulanması ,prognozunun takibi ve ailenin bu konuda bilgilendirilip eğitimi fizyoterapistler tarafından yapılmaktadır.

Yapılan çalışmalar sonucunda bireyin;

  • Normal motor gelişim basamaklarındaki becerileri kazanmaları,
  • Duruş (postür) ve hareket ile ilgili...

Günümüzde önemli halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkan Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), 7 yaşından önce başlayan ve bireyin gelişim düzeyine uygun olmayan, dikkati toplama ve sürdürme, aşırı hareketlilik ve ataklıkla karakterize yaşam boyu devam eden bir sorundur.Bu sorun, gelişimsel olarak üç temel alanda problem oluşturmaktadır. Bunlar;

  • Dikkat süresi kısalığı,
  • Kendini...
inciser